Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

02 Pano công viên Ánh Sáng – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

03 Pano Ngã 3 Phú Tài, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

22 Nhà Chờ xe Bus Tuyến TP Quy Nhơn

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Đường Hùng Vương – TP Tam Kỳ – Quảng Nam

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Đường Lạc Long Quân – TP Hội An – Quảng Nam