Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

02 Pano công viên Ánh Sáng – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Bầu Sen, Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Cầu Hà Ra – Tp Nha Trang

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Cây Xăng Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Chợ Quân Trấn, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano chợ Tuy Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano khu vực Cầu Đại An, Tp Đông Hà – Quảng Trị

New

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano lối ra Sân Bay Cam Ranh, Khánh Hòa