Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

03 Pano Ngã 3 Phú Tài, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Cầu Hà Thanh 1, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

PANO Quốc Lộ1A – TX An Nhơn – Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano sân bay Liên Khương – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano trạm thu phí Ninh An, Khánh Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano trạm thu phí Quảng Bình