Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Hộp đèn ngoài sân bay Tuy Hòa – Phú Yên

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Hộp đèn tại sân bay Đông Tác – Tuy Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano lối ra Sân Bay Cam Ranh, Khánh Hòa

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano sân bay Liên Khương – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Sân bay Phù Cát – Hướng ra vào sân bay

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano tại sân bay Đông Tác – Tuy Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo sân bay Cần Thơ