Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Hộp đèn tại sân bay Đông Tác – Tuy Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo sân bay Cần Thơ

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

quảng cáo sân bay quốc tế Phú Quốc

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo sân bay Vinh

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại sân bay Buôn Mê Thuột

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Sân bay Cam Ranh

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Sân bay Chu Lai – Quảng Nam