Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Đường Lạc Long Quân – TP Hội An – Quảng Nam

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Hộp đèn ngoài sân bay Tuy Hòa – Phú Yên

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại hệ thống Trung tâm thương mại BigC

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại hệ thống Trung tâm thương mại Metro

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại hệ thống Trung tâm thương mại Vincom