Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

03 Pano Ngã 3 Phú Tài, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano Cầu Hà Thanh 1, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano cầu vượt QL1A, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

PANO Quốc Lộ1A – TX An Nhơn – Bình Định

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano sân bay Liên Khương – TP Đà Lạt – Lâm Đồng

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano trạm thu phí Ninh An, Khánh Hoà

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Pano trạm thu phí Quảng Bình