– Kích thước: 6m x 12m x 3 mặt
– Số lượng: 1 Pano
– Chiếu sáng: 32 bộ đèn cao áp
– Tầm nhìn xa: 500 – 800m
– Lưu lượng giao thông: 8.000 – 10.000 lượt/ngày
– Loại: Pano khung sườn tổ hợp sắt, cao 16m
Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958