1. Billed/ Square Bar

2. Hot Rolled Strip

3. Cold Rolled Strip/ Black Strip

4. Galvanized

5. Thin Wall Steel Pipe

Nếu cần quảng cáo, vui lòng liên hệ:
- Mr.Thành (CEO): 0988 858 958
- Mr.Thế: 0987 696 966