– Kích thước: 8m x 16m x 3 mặt

– Số lượng: 01 Pano

– Chiếu sáng: 54

– Tầm nhìn xa: 800 – 1200m

– Lưu lượng giao thông: 15.000 lượt/ngày

– Loại: Pano chân trụ, khung sườn sắt, căng bạt

– Độ cao Pano: 20m

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958