Lệ hội Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới chùa Thiên Hưng

Đôi nét về tượng Phật – About Buddha.

Tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới hiện đang tôn trí tại chùa Thiên Hưng, thị xã An Nhơn có chiều cao 2,7m, nặng 4 tấn, tọa trên pháp tòa cao 1,4m, nặng 2 tấn, tổng khối lượng của tượng và pháp tòa là 6 tấn. Tượng Phật Ngọc thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Ian Green và bà Judy Green, người ở Australia, Úc Châu.

Jade Buhhda for Universal Peace is now placing at Thien Hung Pagoda – An Nhon Town. It 2.7 meters high, 4 tone weight, sitting on a solid alabaster throne of 1.4 meters high, 2 tone weight, the total mass of the Buddha and Buddha’s throne are 6 tone. The Jade Buddha is owned by Ian Green and Judy Green Australian – Australia.

Vào năm 2000, khối ngọc thạch nặng 18 tấn được tìm thấy tại một ngọn núi có nhiều đá quý ở miền Bắc nước Canada. Khối ngọc có màu xanh rêu tuyệt đẹp và rất ít tỳ vết nên đã đạt được danh hiệu là “Niềm kiêu hãnh của Địa Cực”. Tận mắt chứng kiến khối ngọc quý giá với kích thước lớn, ông Ian Green, vốn làm nghề kinh doanh, đã quyết định bỏ số tiền lớn để chiến thắng trong cuộc đấu giá vào đầu năm 2003. Và Ông đã có nhân duyên sở hữu khối ngọc quí báu ấy. Khi ông nghe thầy của mình là nhà sư Zopa Rinpoche tiên đoán khối ngọc sẽ trở thành Tượng Phật tỏa sáng khắp thế giới nên ông đã phát nguyện làm cho khối ngọc quý báu này trở thành Tượng Phật Ngọc để cho toàn thế giới chiêm bái.

The Jade Buddha for Universal Peace is a jade of the Gautama Buddha sourced from northern Canada in 2000. Jade is 18 tone weight, moss green, without a defect, so it have title: “Polar pride”. Ian Green is a businessman who won in jade the auction in early 2003. When he heard his teacher is Lama Zopa Rinpoche has said “It will illuminate the world and bring inconceivable peace and happiness and help prevent the destruction that is happening so much in the world, including war”. That is the reason why the Jade Buddha for Universal Peace was born.

Khối ngọc được ông Ian Green đưa đến Thái Lan và chọn những nghệ nhân điêu khắc hàng đầu của đất nước Thái Lan thuộc vùng Chiang Rai để điêu khắc, tạc tượng theo khuôn mẫu của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tôn trí trong bảo tháp Đại Giá Ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng – Ấn Độ. Riêng phần tóc, khuôn mặt và bình bát của tượng Phật Ngọc được một họa sĩ nổi tiếng người Nepal vẽ. Những khối ngọc nhỏ cắt ra từ khối 18 tấn, được tạc các tượng Phật Ngọc nhỏ và làm một số đồ trang sức, lưu niệm rất có giá trị.

Jade is brought to Thailand and chose the leading sculpture artists at there by Mr. Ian Green. Its model is the Buddha statue of the Mahabodhi Temple in Bodh Gaya – India. Particularly, the hair – face and bowl of Jade Buddha was painted by a famous painter Nepali.

Cuối năm 2008, tượng Phật Ngọc hoàn thành và được quý sư Thái Lan chú nguyện, sái tịnh. Với tâm niệm cung rước Phật Ngọc đi vòng quanh thế giới để các nước được cung nghinh chiêm bái. Ông Ian Green đã chọn điểm đến đầu tiên là đất nước Việt Nam, vì Phật Tử Việt Nam đã góp phần công đức cúng dường rất nhiều trong suốt quá trình cung tạo tượng Phật Ngọc.

In late 2008, the Jade Buddha statue completed which Thai’s monk pray to wish like as Lâm Zopa Rinpoche has said “ I want to emphasize the importance of so many people, I think it seem millions of people, who have seen the statue and have therefore have had strong imprints placed in their minds for enlightenment. Please remember the benefits to sentient beings in what you are doing with the tour by people even merely seeing the Jade Buddha, ultimately brings them extensive benefit”. Ian Green was chosen the first destination as Vietnam because Vietnam’s Buddhist have contributed a lot during the creation of the Jade Buddha statue.

Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới hiện đang lưu diễn khắp các thành phố lớn trên thế giới trước khi tượng Phật được đặt tại Đại Bảo Tháp Từ Bi ở Bendigo, nước Úc.
The Jade Buddha is currently on tour throughout major cities around the world before it is finally placed at The Great Stupa of Universal Compassion in Bendigo, Australia.

Công ty TNHH Quảng cáo Ngoài trời và truyền thông chấu Á rất hoan hỷ khi được sự tín nhiệm của trụ trì chùa Thiên Hưng – tỉnh Bình Định. Thầy đã chọn công ty là đơn vị cung cấp các sản phẩm như:
Asia Outdoor Advertising & Media Co. Ltd., is very honor when selected as unit providing products for this important festival based on the trust of abbot of Thien Hung Pagoda – Thich Dong Ngo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *