kế toán trưởng

Asia Outdoor Advertising & Media Company Ltd.
– Lĩnh vực: Quảng cáo ngoài trời – Xây dựng – Truyền thông
– Số lượng: 2 nhân viên
– Giới tính: Nam/ nữ
– Độ tuổi: 30 tuổi trở lên
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tổ chức và điều hành phòng kế toán, phân công quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo công việc kịp thời, hiệu quả

– Chịu trách nhiệm trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác

– Trực tiếp làm việc với kiềm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng quý, năm

– Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, thuyết minh và trình Ban lãnh đạo phê duyệt

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban Giám đốc

– Tổ chức triển khai và kiểm tra việc sử dụng tài sản, nguồn vốn, chi phí của công ty thành viên

– Quản lý điều hành chức năng kế toán tài chính, thống kê

– Cập nhật Luật Thuế- BHXH liên tục, và tư vấn BGĐ, hướng dẫn Nhân Viên thực hiện cho chính xác

– Phối hợp với ban giám đốc trong việc hợp nhất báo cáo tài chính

II. YÊU CẦU:
Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế trong lĩnh vực kế

toán

– Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng & đàm phán tốt

– Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt

– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng, MS. Office

– Sử dụng thành thạo các công cụ tin học và phần mềm kế toán phục vụ các công tác

chuyên môn chẳng hạn như phần mềm Fast, excel, Word, Misa..

– Có khả năng lãnh đạo: phân công công việc, tổ chức và điều hành bộ máy tài

chính kế toán.

– Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

III. QUYỀN LỢI:
– Thử việc : 2 tháng
– Có phụ cấp công tác, chế độ phúc lợi tốt
– Được đi du lịch hằng năm.
– Chính sách Công ty phù hợp với người lao động.
*** Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/08/2017
Địa điểm: 82 Bùi Thị xuân, TP. Quy Nhơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 633 441