MỪNG LỄ 30/4 & 1/5 – năm 2020. Chào đón thêm 1 vị trí màn hình led mới.

🎉🎉MỪNG LỄ 30/4 & 1/5 – năm 2020. Chào đón thêm 1 vị trí màn hình led mới.
🎊Màn hình led 6m x 12m x 2 mặt – Đường Xuân Diệu, TP.Quy Nhơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *