Quy Nhơn

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH

  1. Tên Dự án đầu tư: Hạng mục đầu tư tại Tp. Qui Nhơn
  2. Chủ đầu tư : Công ty Quảng cáo ngoài trời và truyền thông Châu Á
  3. Người đại diện : Ông Phạm Văn Thành
  4. Hình thức đầu tư (vốn công ty Châu Á hoặc Nhà đầu tư tiềm năng)
  5. Địa điểm thực hiện dự án ( Tp. Qui Nhơn ).
  6. Thời gian xây dựng của dự án năm 2018.
  7. Dân số Tp. Qui Nhơn hiện tại: Hơn 268 nghìn người

– Khu vực Chế Lan Viên – Tp. Qui Nhơn: Pano Quảng cáo 01 Pano cốt thép chân trụ. Kích thước 8m x 14m x 2 mặt

– Khu vực đường Tây Sơn – QL 1D – Nguyễn Thái Học – Tp. Qui Nhơn: Pano Quảng cáo 01 Pano cốt thép chân trụ. Kích thước 8m x 14m.

Khu vực đường Tây Sơn – Tp. Qui Nhơn: Pano Quảng Cáo. Kích thước 8m x 14m x 1 mặt

– Khu vực vòng xoay Tây Sơn – An Dương Vương – TP. Qui Nhơn: 01 Pano quãng cáo, 1 chân trụ. Kích thước: 4m x 10m (chân cao 3m) x 3 mặt

– Khu vực Ngã 6 Ngô Mây – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng cáo 1 chân trụ. Kích thước 6m x 12m ( chân cao 10m) x 2 mặt

Khu vực vòng xoay An Dương Vương – Nguyễn Huệ – TP. Qui Nhơn : 01 Pano Quảng cáo 3 chân trụ. Kích thước 3m x 10m ( chân cao 8m) x 3 mặt

– Khu vực Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Huệ – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng cáo 1 chân trụ. Kích thước 6m x 10m ( chân cao 9m) x 2 mặt

– Khu vực Nguyễn Tất Thành – Đô Đốc Bảo – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng cáo 1 chân trụ. Kích thước 6m x 10m ( chân cao 9m) x 2 mặt

– Khu vực vỉa hè đường An Dương Vương ( Nguyễn Tất Thành nối dài) – Tp. Qui Nhơn: Dãy hộp đèn quảng cáo ( 30 trụ). Kích thước 2m x 3m ( chân cao 4m) x 2 mặt

– Khu vực đường Nguyễn Tất Thành – Chu Văn An – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng cáo. Kích thước 6m x 10m ( chân cao 9m ) x 2 mặt

– Khu vực Nguyễn Tất Thành – Mai Xuân Thưởng – Tp. Qui Nhơn: Pano Quảng Cáo, 1 chân trụ. Kích thước 8m x 14m ( chân trụ 10m) x 3 mặt

Khu vực An Dương Vương ( Nguyễn Tất Thành nối dài ) – Tp. Qui Nhơn: Dãy hộp đèn quảng cáo ( 30 trụ). Kích thước 1,5m x 2m ( chân cao 3m) x 2 mặt

–  Khu vực Nguyễn Tất Thành – Tp. Qui Nhơn:  Dãy hộp đèn quảng cáo ( 6 trụ). Kích thước 1,5m x 2m ( chân cao 3m) x 2 mặt

– Khu vực Nguyễn Thiếp – Xuân Diệu – Tp. Qui Nhơn: 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 6m x 10m ( chân cao 9m ) x 2 mặt

– Khu vực vòng xoay Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Thái Học: 01 Pano Quảng Cáo. Kích thước 14m x 8m ( chân cao 8m ) x 4 mặt.

– Khu vực Kim Đồng – Xuân Diệu – Tp. Qui Nhơn: 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 6m x 10m ( chân cao 9m ) x 2 mặt

– Khu vực Vách núi Nguyễn Tất Thành – Tp. Qui Nhơn: Dãy Logo Led ( 4 logo) , 1 mặt.

– Khu vực Ngã Ba Đống Đa – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Tivi Led. Kích thước 5m x 7m ( chân cao 10m ) x 5 mặt

– Khu vực cầu Hà Thanh 2 và 3 – Tp. Qui Nhơn: 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 10m x 20m ( chân cao 15m ) x 2 mặt

Khu vực cầu Hà Thanh 4 và 5 – Tp. Qui Nhơn: : 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 10m x 20m ( chân cao 15m ) x 2 mặt

–  Khu vực ven bờ sông đường Hoa Lư cầu Hà Thanh ( khu chung cư): Dãy Hộp đèn Quảng cáo ( 20 trụ ). Kích thước 1.8m x 2m x 2 mặt

– Khu vực Dải phân Cách Lê Thanh Nghị – Tp. Qui Nhơn: Dãy Hộp đèn Quảng cáo ( 20 trụ ). Kích thước 1.8m x 2m ( chân cao 3m ) x 2 mặt

– Khu vực Vòng xoay Cuối cầu Nhơn Hội: 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 8 m x 14 m ( chân cao 15m ) x 4 mặt

– Vị trí Cầu Ông Đô – Tp. Qui Nhơn: 01 Pao Quảng cáo, 1 chân trụ .  Kích thước 10 m x 20 m ( chân cao 10 m ) x 2 mặt

– Khu vực Con luwowg Cầu Diêu Trì về Tp. Qui Nhơn: Dãy hộp đèn ( 22 trụ ). Kích thước 3m x 2m ( chân trụ cao 4m ) x 2 mặt

– Khu vực Công viên Phú Tài – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 8m x 14m ( chân trụ cao 10m ) x 3 mặt

– Khu vực Công viên Long Vân – Phú Tài – Tp. Qui Nhơn: Dãy hộp đèn Pano Quảng Cáo “( 25 trụ) . Kích thước 1,5m x2m ( cao 3m ) x 2 mặt

– Khu vực vách Núi Công Viên Long Vân – TP. Qui NHơn: Dãy Hộp Đèn Quảng Cáo. Kích thước 10m x 20m ( chân trụ cao 10m ) x 2 mặt

– Khu vực Công Viên Long Vân – Tp. Qui Nhơn: 01 Pano Quảng Cáo. Kích thước 8m x 14m ( chân cao 10m ) x 3 mặt.

–  Khu vực Ngã Ba Ông Thọ – Tp. Qui NHơn: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ . Kích thước 12m x 20m x ( chân trụ cao 10m ) x 3 mặt

– Khu vực Cầu Tân An – An Nhơn – Bình Định:  01 Pano Quảng cao, 1 chân trụ. Kích thước 10m x 20m ( chân cao 10m ) x 2 mặt

– Khu vực đường tránh Thị Xã An Nhơn – Tp. Qui NHơn: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10m x 20m ( chân cao 15m ) x 2 mặt

 

– Khu vực Quốc lộ 1A Gần Tu Viện Nguyên Thiều  – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10m x 20m ( chân cao 15m ) x 2 mặt

– Khu vực Bến Xe An Nhơn: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10m x 20m ( chân cao 15m ) x 2 mặt

– Khu vực trước đường vào Sân Bay Phù Cát – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 8 m x  14m ( chân cao 10m ) x 3 mặt

– Khu vực Dải phân cách Lối vào Sân bay Phù Cát: Dãy Hộp Đèn Quảng Cáo ( 30 hộp) . Kích thước 1,5m x 2m ( chân trụ cao 4 m ) x 2 mặt

– Khu vực Vách Núi trước Sân bay Phù Cát – Bình Định: Dãy Pano ( 6 trụ ). Kích thước 5m x 10m ( chân cao 10m) x 1 mặt

– Khu vực trong khuôn viên trước sân bay Phù Cát – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 8 m x  14m ( chân cao 5 m ) x 1 mặt

– Khu vực đường vào sân bay Phù Cát: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10 m x  20 m ( chân cao 12m ) x 2 mặt

– Khu vực trong trước sân bay Phù Cát – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 8 m x  16m ( chân cao 12 m ) x 3 mặt

 – Khu vưc QL1A ( THCS Đập Đá) – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10 m x  20 m ( chân cao 10 m ) x 2 mặt

– Khu vực Cầu Vạn Thuận – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10 m x  20 m ( chân cao 10 m ) x 2 mặt

– Khu vực QL 1A – Nhơn Thành – Bình Định: 01 Pano Quảng cáo, 1 chân trụ. Kích thước 10 m x  20 m ( chân cao 10 m ) x 2 mặt