Vị Trí: Pano Màn Hình LED Thành Phố Tuy Hoà

  • Kích thước: 6m x 10m x 02 mặt
  • Mô tả: Pano khung sườn sắt – Chân trụ
  • Lưu lượng: 500.000 lượt/ngày
Quý khách vui lòng liên hệ :
- Mr.Thành: 0988 858 958
- Mr.Thế: 0987 696 966