– Kích thước: 10m x 20m x 03 mặt

– Số lượng: 01 Pano

– Chiếu sáng: 60 bóng đèn

– Tầm nhìn xa: 800 – 1000m

– Lưu lượng giao thông: 12.000 lượt/ngày

– Loại: Pano khung sườn sắt, căng bạt

– Độ cao Pano: 22m

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958