– Kích thước: 6m x 10m x 01 mặt

– Số lượng: 01 Pano

– Chiếu sáng: chưa có đèn

– Tầm nhìn xa: 500 – 800m

– Lưu lượng giao thông: 12.000 lượt/ngày

– Loại: Pano ốp tường, khung sườn sắt căng bạt

– Độ cao Pano: 15m

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958