– Kích thước: 16,5m x 10m x 4 mặt

– Số lượng: 01 pano

– Chiếu sáng: 40 bóng đèn

– Tầm nhìn xa: 1000m – 1200m

– Lưu lượng giao thông: 15.000 lượt/ngày

– Loại: Pano chân trụ, khung sườn sắt, căng bạt

– Độ cao pano: 24m

Xin liên hệ: Mr.Thành Hotline: 0988 858 958