Trợ lý tổng Giám Đốc

NHIỆM VỤ – TRÁCH NHIỆM
• Phụ trách hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc về vấn đề tài chính.
• Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo có liên quan đến tài chính/ đầu tư từ các phòng ban để trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
• Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Cty;
• Tư vấn và hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được Tổng giám đốc phân công;
• Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí, về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho Ban TGĐ;
• Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính / ngân hàng và cơ quan chức năng;
• Phối hợp với bộ phận chuyên môn khác để thiết lập và trình Tổng Giám đốc phê chuẩn sự tham gia của công ty đối với các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, giải thưởng… trong nước/ngoài nước/ các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.
• Các công việc khác được TGĐ/Ban TGĐ giao

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/02/2018
Địa điểm: 82 Bùi Thị xuân, TP. Quy Nhơn
Liên hệ: Mr Trâm: 0932.652.368
Email: tuyendung@vancong.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 633 441